TV& VIDEO

Văn Miếu

Chấm dứt hợp đồng cán bộ phường Văn Miếu làm khó dân đi chứng tử

Chấm dứt hợp đồng cán bộ phường Văn Miếu làm khó dân đi chứng tử

VTV.vn - UBND phường Văn Miếu đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cán bộ tiếp dân phường Văn Miếu, ông Nguyễn Lê Hiếu.