TV& VIDEO

Văn Miếu

Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt hệ thống thuyết minh tự động 8 ngôn ngữ

Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt hệ thống thuyết minh tự động 8 ngôn ngữ

VTV.vn - Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã chính thức đưa vào hoạt động hệ thống thuyết minh tự động với 8 ngôn ngữ phục vụ nhu cầu khách tham quan.