Văn phòng Chính phủ

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý vụ "Tráo máy Nhật bằng máy Trung Quốc"

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý vụ "Tráo máy Nhật bằng máy Trung Quốc"

VTV.vn - Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật.