TV& VIDEO

Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải bắt tay ngay vào công việc

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải bắt tay ngay vào công việc

VTV.vn - Thủ tướng đã yêu cầu các bộ ngành và địa phương phải bắt tay ngay vào công việc để bộ máy hoạt động trở lại bình thường, không để tháng Giêng là tháng ăn chơi.