TV& VIDEO

Văn phòng Chủ tịch nước

Văn phòng Chủ tịch nước quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ

Văn phòng Chủ tịch nước quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ

VTV.vn - Toàn bộ số tiền quyên góp của Văn phòng Chủ tịch nước đã được chuyển tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để qua đó phân bổ tới tận tay những gia đình bị thiệt hại do lũ.