TV& VIDEO

Văn phòng Chủ tịch nước

Sơ duyệt chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại TP. Đà Nẵng

Sơ duyệt chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại TP. Đà Nẵng

VTV.vn - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 đã chủ trì sơ duyệt các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.