TV& VIDEO

Văn phòng Chủ tịch nước

Văn phòng Chủ tịch nước cần đẩy mạnh xây dựng văn phòng điện tử

Văn phòng Chủ tịch nước cần đẩy mạnh xây dựng văn phòng điện tử

VTV.vn - Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn phòng điện tử là nhiệm vụ mà Văn phòng Chủ tịch nước cần đẩy mạnh.