TV& VIDEO

Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội

Sau TP.HCM, Hà Nội công bố 34 dự án thế chấp ngân hàng

Sau TP.HCM, Hà Nội công bố 34 dự án thế chấp ngân hàng

VTV.vn - Sau TP.HCM, vào hôm qua (31/7), Sở TNMT TP.Hà Nội cũng đã công bố danh sách chủ đầu tư đang thế chấp dự án tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội tính đến ngày 29/7/2016.