TV& VIDEO

Vận tải Hà Nội

Đề xuất "chung làn" với BRT khó giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông

Đề xuất "chung làn" với BRT khó giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông

VTV.vn - Nếu các loại phương tiện khác lưu thông trên làn BRT cũng chỉ được xem là giải pháp tình thế và khó có thể giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông.