vận tải hàng không

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Bình Định

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Bình Định

VTV.vn - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định 836/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát.