TV& VIDEO

vận tải hàng không

Ra mắt cổng vận chuyển tiên phong hỗ trợ doanh nghiệp gửi kiện hàng lớn

Ra mắt cổng vận chuyển tiên phong hỗ trợ doanh nghiệp gửi kiện hàng lớn

VTV.vn - Weship.vn sẽ giúp cho các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển hàng theo kiện lớn có thể tiếp cận dễ dàng hơn với hàng trăm đơn vị vận tải, logistics,