TV& VIDEO

vận tải thủy nội địa

Tháo gỡ những “điểm nghẽn” của vận tải thủy nội địa

Tháo gỡ những “điểm nghẽn” của vận tải thủy nội địa

VTV.vn - Nếu giải quyết được hạn chế do luồng lạch, sông ngòi hay cạn nước vào mùa khô, vận tải thủy nội địa sẽ là phương thức vận tải hấp dẫn, giảm tải đáng kể cho đường bộ.