TV& VIDEO

Văn Thanh

Bài học về đào tạo trẻ từ câu chuyện 11 năm trước

Bài học về đào tạo trẻ từ câu chuyện 11 năm trước

VTV.vn - Bài học lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm vừa qua là đào tạo trẻ. Nếu người ta hời hợt bỏ qua một tài năng trẻ, thì có thể đã không có thành công ngày hôm nay.