TV& VIDEO

vàng miếng

6 doanh nghiệp xin góp vốn điều tra vàng gốc ở Quảng Nam

6 doanh nghiệp xin góp vốn điều tra vàng gốc ở Quảng Nam

VTV.vn - Đã có 6 công ty đề nghị góp vốn đầu tư điều tra về khoáng sản vàng gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.