TV& VIDEO

vàng trang sức

Bỏ điều kiện sản xuất vàng trang sức

Bỏ điều kiện sản xuất vàng trang sức

VTV.vn - Hàng loạt điều kiện kinh doanh vàng có thể sẽ được bãi bỏ để các doanh nghiệp sản xuất vàng nữ trang được trao quyền tự chủ kinh doanh.