TV& VIDEO

vào Lăng viếng Bác

Hàng nghìn người dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hàng nghìn người dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VTV.vn- Sáng nay (19/5), hàng nghìn người dân đã xếp hàng chờ được vào viếng Bác. Vào mỗi dịp lễ như thế này, lượng người về dâng hương và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh đều tăng mạnh.