TV& VIDEO

vật liệu tái chế

Vật liệu tái chế cung cấp 40% nhu cầu nguyên liệu toàn cầu

Vật liệu tái chế cung cấp 40% nhu cầu nguyên liệu toàn cầu

VTV.vn - Khoảng 1,6 triệu người trên toàn thế giới đang hoạt động tích cực trong ngành tái chế. Họ cùng nhau xử lý hơn 600 triệu tấn hàng tái chế mỗi năm.