TV& VIDEO

vật liệu tái chế

Zero waste - Lối sống xanh đang được ưa chuộng

Zero waste - Lối sống xanh đang được ưa chuộng

VTV.vn - Zero waste hay lối sống xanh không đơn giản là một cụm từ mang tính hô hào và gói gọn trong hành động ngưng xả rác, mà là một phong cách sống có quy luật và hệ thống.