TV& VIDEO

vật liệu xây dựng

Đẩy mạnh phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm, thân thiện môi trường

Đẩy mạnh phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm, thân thiện môi trường

VTV.vn - Việt Nam cần nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất, phát triển các loại vật liệu xây dựng giảm tiêu hao nguyên liệu, năng lượng, thân thiện với môi trường.