TV& VIDEO

vật lý thiên văn

Đài thiên văn đầu tiên của Việt Nam đi vào hoạt động

Đài thiên văn đầu tiên của Việt Nam đi vào hoạt động

VTV.vn - Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam vừa tổ chức bàn giao kỹ thuật đài thiên văn Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.