TV& VIDEO

vật lý thiên văn

Thiên thể hình đầu lâu sẽ bay ngang Trái Đất lần nữa vào năm 2018

Thiên thể hình đầu lâu sẽ bay ngang Trái Đất lần nữa vào năm 2018

VTV.vn - Thiên thể 2015 TB145 đã bay ngang Trái Đất vào dịp Halloween năm 2015 sẽ quay trở lại ghé thăm hành tinh của chúng ta một lần nữa.