vật nuôi

Dịch vụ cầu phúc cho vật nuôi ở Nhật Bản

Dịch vụ cầu phúc cho vật nuôi ở Nhật Bản

VTV.vn - Tại Nhật Bản, người dân mang những vật nuôi của mình lên đền để cầu xin sự chúc phúc cho chúng.