TV& VIDEO

vật tư y tế

Giao dự toán khó ngăn bội chi quỹ Bảo hiểm Y tế

Giao dự toán khó ngăn bội chi quỹ Bảo hiểm Y tế

VTV.vn - 56 tỉnh, thành phố bội chi quỹ Bảo hiểm Y tế chỉ trong 8 tháng đầu năm 2017. Trong đó, 8 địa phương đã chi hết số dự toán được giao cho cả năm.