TV& VIDEO

vay lãi

Nhà ở thương mại cạnh tranh khốc liệt với nhà ở xã hội

Nhà ở thương mại cạnh tranh khốc liệt với nhà ở xã hội

 Trong bối cảnh thị trường BĐS khó khăn, lợi thế của nhà ở xã hội dần trở nên yếu thế, khi mà nhiều dự án thương mại đã bắt đầu đưa ra những ưu đãi gần như ngang bằng với nhà ở xã hội. Và như thế, người mua nhà đang được hưởng lợi.