TV& VIDEO

vay ngoại tệ

Đề xuất kéo dài cho vay ngoại tệ để thanh toán trong nước đến 31/12/2017

Đề xuất kéo dài cho vay ngoại tệ để thanh toán trong nước đến 31/12/2017

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến về việc kéo dài cho vay ngoại tệ để thanh toán trong nước đến cuối năm 2017.