vay ngoại tệ

Cho vay bằng ngoại tệ tăng nhanh

Cho vay bằng ngoại tệ tăng nhanh

VTV.vn - Các doanh nghiệp xuất khẩu đang chuyển sang vay vốn bằng ngoại tệ ngày càng nhiều hơn, thay vì vay bằng đồng Việt Nam.