TV& VIDEO

vay nợ

Người dân Malaysia vay nợ nhiều nhất châu Á

Người dân Malaysia vay nợ nhiều nhất châu Á

VTV.vn - Khảo sát của Manulife cho thấy, người dân Malaysia đang đứng đầu châu Á về vay nợ, mỗi người dân có các khoản nợ trung bình cao gấp 10 tháng lương của họ.