TV& VIDEO

vay tín chấp

Ngân hàng thương mại nới vay tín chấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngân hàng thương mại nới vay tín chấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

VTV.vn - Với lãi suất cao hơn, kỳ hạn vay ngắn, nhưng việc ngân hàng thương mại nới vay tín chấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được đánh giá là một công cụ huy động vốn hữu hiệu.