TV& VIDEO

vay ưu đãi

Nhiều chính sách phát triển hợp tác xã

Nhiều chính sách phát triển hợp tác xã

VTV.vn - Bình quân mỗi năm có khoảng 450 hợp tác xã được thành lập; doanh thu của mỗi hợp tác xã tăng gần 20%, thu nhập của người lao động tăng 37%.