TV& VIDEO

Vẻ đẹp Việt Nam

"Vẻ đẹp Việt: Tôi yêu tiếng nước tôi" - Chương trình đặc biệt dịp Tết Dương lịch

"Vẻ đẹp Việt: Tôi yêu tiếng nước tôi" - Chương trình đặc biệt dịp Tết Dương lịch

VTV.vn - Nhân dịp năm mới 2018, Ban Khoa giáo, Đài THVN đã thực hiện chương trình đặc biệt "Vẻ đẹp Việt: Tôi yêu tiếng nước tôi" với nhiều câu chuyện hay, hấp dẫn.