TV& VIDEO

về quê

Những con số ấn tượng về Quỹ Tấm lòng Việt năm 2017

Những con số ấn tượng về Quỹ Tấm lòng Việt năm 2017

VTV.vn - Năm 2017 là năm hoạt động mạnh mẽ của Quỹ Tấm lòng Việt - Đài THVN và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với người dân cả nước.