TV& VIDEO

VEC

Điều chỉnh tăng vốn cho VEC để phát triển hệ thống đường cao tốc

Điều chỉnh tăng vốn cho VEC để phát triển hệ thống đường cao tốc

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, được điều chỉnh vốn điều lệ lên gấp hơn 70 lần đến năm 2019.