TV& VIDEO

venezuela

Venezuela diễn tập quân sự quy mô lớn

Venezuela diễn tập quân sự quy mô lớn

VTV.vn - Ngày 26/8, Venezuela đã tổ chức các cuộc diễn tập phòng vệ quân sự và dân sự cấp quốc gia.