Vi chất dinh dưỡng

Ngày 1/6, Ngày Vi chất dinh dưỡng Việt Nam

Ngày 1/6, Ngày Vi chất dinh dưỡng Việt Nam

VTV.vn - Hôm nay (1/6) là Ngày Vi chất dinh dưỡng Việt Nam. Ngày Vi chất dinh dưỡng năm nay sẽ tập trung tuyên tuyền tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm thiết yếu.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive