ví điện tử

Dịch vụ M-Pesa - Tài khoản điện thoại cũng là ngân hàng

Dịch vụ M-Pesa - Tài khoản điện thoại cũng là ngân hàng

VTV.vn - Dịch vụ M-Pesa tại Kenya là mô hình dành cho đối tượng chưa tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng, có nhu cầu thanh toán nhỏ lẻ và muốn giao dịch nhanh chóng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive