TV& VIDEO

vi khuẩn gây bệnh

Các nhà khoa học phát hiện cách mới đột phá để chống vi khuẩn kháng kháng sinh

Các nhà khoa học phát hiện cách mới đột phá để chống vi khuẩn kháng kháng sinh

Các nhà khoa học đã xác định được điểm yếu trong các vi khuẩn gây bệnh mà có thể được sử dụng để phát triển các loại thuốc giải quyết tình trạng kháng kháng sinh.