TV& VIDEO

vi khuẩn kháng kháng sinh

Phát hiện vi khuẩn kháng kháng sinh mạnh trong thịt lợn ở TP.HCM

Phát hiện vi khuẩn kháng kháng sinh mạnh trong thịt lợn ở TP.HCM

VTV.vn - Lần đầu tiên phát hiện vi khuẩn kháng kháng sinh mạnh trong thịt lợn ở chợ TP.HCM cũng như trên thị trường Việt Nam.