vi khuẩn kháng kháng sinh

Vi khuẩn kháng kháng sinh đang lây lan khắp nước Mỹ

Vi khuẩn kháng kháng sinh đang lây lan khắp nước Mỹ

VTV.vn - Loại vi khuẩn có khả năng kháng lại hầu hết các loại kháng sinh đang lây lan mạnh trên khắp nước Mỹ.