TV& VIDEO

vi khuẩn lao

44% người Việt mang vi khuẩn lao

44% người Việt mang vi khuẩn lao

VTV.vn - Nghiên cứu của Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, Việt Nam hiện có khoảng 126.000 người mắc lao.