Vi khuẩn tả

Cơ chế hoạt động và sự nguy hiểm của bệnh tả

Cơ chế hoạt động và sự nguy hiểm của bệnh tả

VTV.vn - Dịch tả cũng từng reo rắc cái chết cho rất nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt những nơi có chiến sự, đói nghèo hay thiên tai.