TV& VIDEO

vi phạm dữ liệu

Yahoo thừa nhận là nạn nhân của vụ ăn cắp dữ liệu

Yahoo thừa nhận là nạn nhân của vụ ăn cắp dữ liệu

VTV.vn - Tập đoàn Yahoo vừa thừa nhận là nạn nhân của vụ vi phạm dữ liệu khổng lồ khiến ít nhất 500 triệu tài khoản người dùng bị đánh cắp.