TV& VIDEO

vi phạm giao thông

Nhiều người vi phạm giao thông chây ì nộp phạt tại Bình Định

Nhiều người vi phạm giao thông chây ì nộp phạt tại Bình Định

VTV.vn - Việc xử phạt hành chính lỗi vi phạm giao thông bằng hình ảnh đã được tỉnh Bình Định áp dụng hơn 3 năm nay. Tuy nhiên, tỷ lệ người đến làm thủ tục nộp phạt ngày càng giảm.