vi phạm hành chính

200 lít dầu bị tràn xuống vịnh Hạ Long, Quảng Ninh

200 lít dầu bị tràn xuống vịnh Hạ Long, Quảng Ninh

VTV.vn - Có hơn 200 lít dầu đã bị tràn xuống vịnh Hạ Long, Quảng Ninh trong quá trình chuyển tải dầu giữa các tàu.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive