vi phạm kỷ luật nghiêm trọng

Chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc

Chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc

VTV.vn - Chống tham nhũng được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Trung Quốc hiện nay.