vị thành niên

Nhật Bản hạ độ tuổi trưởng thành

Nhật Bản hạ độ tuổi trưởng thành

VTV.vn - Quốc hội Nhật Bản đã ban hành luật sửa đổi, theo đó hạ độ tuổi người trưởng thành từ 20 xuống 18 tuổi.