TV& VIDEO

Vị Xuyên

Có nên ưu đãi lãi suất cho các hộ khá và hộ giàu ở nông thôn?

Có nên ưu đãi lãi suất cho các hộ khá và hộ giàu ở nông thôn?

Cần có chính sách ưu đãi lãi suất đối với các hộ khá và hộ giàu ở khu vực nông thôn là ý kiến đề xuất trong khuôn khổ cuộc tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang tại các xã Lao Chải, Xín Chải, Minh Tân, huyện Vị Xuyên.