TV& VIDEO

video Táo quân full

Táo quân 2018: Các Táo "lên đời" phương tiện đi chầu thế nào qua 15 năm?

Táo quân 2018: Các Táo "lên đời" phương tiện đi chầu thế nào qua 15 năm?

VTV.vn - Không chỉ cưỡi cá chép truyền thống, các Táo đã liên tục "lên đời" phương tiện lên chầu Ngọc Hoàng qua mỗi năm.