TV& VIDEO

viêm cơ tim

Cảnh báo bệnh viêm cơ tim thời điểm chuyển mùa

Cảnh báo bệnh viêm cơ tim thời điểm chuyển mùa

VTV.vn - Viêm cơ tim vốn không phải bệnh tim phổ biến, mà thông thường các trường hợp mắc bệnh xuất hiện vào thời điểm chuyển mùa.