TV& VIDEO

viên chức

Gần 2/3 sinh viên ra trường muốn làm ở khu vực Nhà nước

Gần 2/3 sinh viên ra trường muốn làm ở khu vực Nhà nước

VTV.vn - Theo một điều tra mới công bố của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), năm 2015, khoảng 2/3 sinh viên Việt Nam ra trường mong muốn được làm ở khu vực nhà nước.