Viễn Đông

Nga kêu gọi đầu tư nước ngoài đến vùng Viễn Đông

Nga kêu gọi đầu tư nước ngoài đến vùng Viễn Đông

VTV.vn - Sau nhiều nỗ lực của Chính phủ Nga, Viễn Đông đang trở thành một địa điểm lý tưởng cho các nhà đầu tư.