TV& VIDEO

viện dưỡng lão

Đôi vợ chồng sống bên nhau 62 năm bị chia cắt vì viện dưỡng lão hết chỗ

Đôi vợ chồng sống bên nhau 62 năm bị chia cắt vì viện dưỡng lão hết chỗ

VTV.vn - Sau 62 năm chung sống bên nhau, cụ ông Wolf và cụ bà Anita Gottschalks (người Đức) đã bị chia cắt chỉ vì viện dưỡng lão hết chỗ.