TV& VIDEO

viện dưỡng lão

Đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão có là "bất hiếu"?

Đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão có là "bất hiếu"?

VTV.vn - Câu chuyện đưa cha mẹ già vào những trung tâm nuôi dưỡng người cao tuổi được xem là xu hướng con cái chăm sóc cha mẹ thật nhân văn và toàn diện.