TV& VIDEO

viện dưỡng lão

Góc khuất của những tù nhân già ở Nhật Bản

Góc khuất của những tù nhân già ở Nhật Bản

VTV.vn - Cuộc sống trong tù vốn chưa bao giờ là dễ dàng và nó càng thêm thử thách với những tù nhân cao tuổi. Đó là một góc khuất mà ít có người nhìn thấy.