Viện Hàn lâm Khoa học

Chuyên gia vật lý điện tử phân tích thiết bị lạ gắn trong mũ len trẻ em

Chuyên gia vật lý điện tử phân tích thiết bị lạ gắn trong mũ len trẻ em

VTV.vn - Phóng viên chương trình Chuyển động 24h đã tham vấn chuyên gia ngành vật lý điện tử về thiết bị lạ gắn trong mũ len trẻ em.