Viện Huyết học Truyền máu Trung ương

Việt Nam lần đầu tiên có Trung tâm Máu Quốc gia

Việt Nam lần đầu tiên có Trung tâm Máu Quốc gia

VTV.vn - Đây là một dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển của ngành Truyền máu Việt Nam.