TV& VIDEO

viên kim cương

Kim cương sẽ trở thành tài sản đầu tư mới?

Kim cương sẽ trở thành tài sản đầu tư mới?

VTV.vn - Thời gian gần đây, kim cương bắt đầu được nghĩ đến cho mục đích tài sản an toàn, tương tự như vàng.