TV& VIDEO

viên kim cương

Đấu giá viên kim cương hoà bình

Đấu giá viên kim cương hoà bình

VTV.vn - Viên kim cương hòa bình nặng 709 carat của Sierra Leone vừa được bán đấu giá ở New York, Mỹ để lấy tiền gây quỹ giúp đỡ người nghèo.