viên kim cương

Viên kim cương 300 năm lịch sử Hoàng gia châu Âu được đấu giá

Viên kim cương 300 năm lịch sử Hoàng gia châu Âu được đấu giá

VTV.vn - Viên kim cương Farnese Blue từng trải qua khoảng 300 năm lưu truyền trong các gia đình hoàng tộc châu Âu sắp được đưa ra đấu giá trong tháng sau.