TV& VIDEO

viện trợ lương thực

Người dân Syria vui mừng tột độ trước chiến thắng lịch sử Deir Ezzor

Người dân Syria vui mừng tột độ trước chiến thắng lịch sử Deir Ezzor

VTV.vn - Người dân thành phố Deir Ezzor, Syria đã vui mừng tột độ khi biết tin thành phố quê hương của họ được giải phóng.