TV& VIDEO

viện trợ nhân đạo

Hàn Quốc phê chuẩn viện trợ nhân đạo 8 triệu USD cho Triều Tiên

Hàn Quốc phê chuẩn viện trợ nhân đạo 8 triệu USD cho Triều Tiên

VTV.vn - Hàn Quốc đã phê chuẩn kế hoạch viện trợ nhân đạo trị giá 8 triệu USD cho Triều Tiên thông qua các cơ quan Liên Hợp Quốc.