TV& VIDEO

viện trợ nước ngoài

Nguy cơ nghèo hóa vì chi phí cho y tế

Nguy cơ nghèo hóa vì chi phí cho y tế

VTV.vn - Riêng chi phí từ tiền túi của người dân đã chiếm tới 40% tổng chi phí y tế ở Việt Nam.