TV& VIDEO

viện trợ

EU viện trợ 200.000 Euro giúp các nạn nhân bão Damrey tại Việt Nam

EU viện trợ 200.000 Euro giúp các nạn nhân bão Damrey tại Việt Nam

VTV.vn - Ủy ban châu Âu đã cung cấp khoản viện trợ nhân đạo trị giá 200 000 Euro, giúp đỡ những người dân chịu nhiều ảnh hưởng nhất do bão số 12 tại Việt Nam.