viếng Lăng Bác

Hơn 30.000 lượt người vào Lăng viếng Bác ngày 30/4

Hơn 30.000 lượt người vào Lăng viếng Bác ngày 30/4

VTV.vn - Theo thống kê đã có 30.000 lượt người vào viếng Lăng Bác, thăm nơi làm việc, nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive